Elektrowóz EP 03

przez | 12 lutego 2010

W wyniku zapoczątkowanych w 1946r. rozmów ze szwedzkim koncernem Allmanna Svenska Elektriska AB (ASEA) zawarta została umowa kredytowa gwarantująca dostawę 44 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 8 lokomotyw o układzie osi BoBo, przeznaczonych do pracy na zelektryfikowanych liniach WWK. Lokomotywy te otrzymały początkowo oznaczenie E150,które zmieniono później na EP03. Weszły one do eksploatacji w latach 1951-52. Przeznaczono je do prowadzenia lekkich pociągów pasażerskich i towarowych.

Lokomotywy te miały zwarte, całkowicie spawane pudło, z ostoją nadwozia nie przenoszącą obciążeń wzdłużnych, która wspierała się na każdym wózku w jego środkowej części na dwóch bocznych sprężystych ślizgach. Wózki o blachownicowej ostojnicy wzmocniono dwiema czołownicami i belką skrętową. Czopy skrętu z gniazdami kulistymi umożliwiały jedynie skręt wózków. Jeden wózek posiadał możliwość ruchów w kierunku poprzecznym do osi toru, drugi natomiast mógł wykonywać niewielkie ruchy w każdą stronę. Zestawy kołowe ułożyskowane w łożyskach tocznych posiadały widłowe prowadzenie maźnic. Na niezależne odsprężynowanie osi składały się resory piórowe oparte na maźnicy, a końcami podpierane przez belki i sprężyny śrubowe. Urządzenia cięgłowo-zderzne umieszczone były na zewnętrznych czołownicach wózków połączonych między sobą układem zderzakowo-sprzęgłowym. Silniki trakcyjne zawieszone systemem tramwajowym „za nos” posiadały dwa stopnie osłabienia pola wzbudzenia. Moment obrotowy przenosiła obustronna przekładnia o zębach skośnych i przełożeniu 83:24 z usprężynowanym wieńcem dużego koła zębatego. Do zasilania urządzeń pomocniczych służyły dwie przetwornice prądu stałego 3000/110V współpracujące z baterią akumulatorów. Lokomotywa posiadała rozruch oporowy. Obwód główny zabezpieczono wyłącznikiem szybkim. Przełączanie grup silników i załączanie oporów odbywało się za pomocą indywidualnych styczników elektropneumatycznych. Sprężonego powietrza dostarczały dwie sprężarki, a chłodzenie silników trakcyjnych zapewniały dwa wentylatory. Lokomotywy wyposażono w hamulec pneumatyczny systemu Westinghouse’a. Wyposażenie elektryczne zostało wykonane w zakładach ASEA w Westeras, a część mechaniczną i montaż wykonano w zakładach ASEA w Falun. Lokomotywy serii EP03 eksploatowano na PKP do 1970 roku.

„Świat Kolei” (1/95)