Elektrowóz Siemens Vectron (X4-E-Loco-C)

przez | 20 kwietnia 2012

Nowa lokomotywa Siemensa Vectron DC może jeździć po polskich torach. Po trwających pół roku testach otrzymała od Urzędu Transportu Kolejowego świadectwo dopuszczenia do jazdy w Polsce.

Pierwsza lokomotywa wjechała do Polski w celu przeprowadzenia niezbędnych prób i testów w połowie czerwca 2011. Do tego czasu Siemens AG prowadził próby i testy pojazdu na własnym torze badawczym w Wildenrath (Niemcy) oraz w Velimiu w Czechach. Od lipca przez ponad półtora miesiąca na torze badawczym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie i następnie w czasie jazd po sieci PKP PLK S.A. przeprowadzono badania konieczne do sporządzenia przez Instytut Kolejnictwa opinii niezbędnej do wydania przez Prezesa UTK (Urzędu Transportu Kolejowego) decyzji w sprawie świadectwa dopuszczenia. Druga lokomotywa po ekspozycji na targach TRAKO dołączyła do pierwszej i dodatkowo była testowana i sprawdzana w Żmigrodzie. Ostatecznie wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone w Urzędzie Transportu Kolejowego 30 września 2011.

Po sprawdzeniu obszernej dokumentacji i wymianie dodatkowych informacji w dniu 30 listopada 2011 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał Świadectwo numer T/2011/0880 dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego dla lokomotywy elektrycznej X4-E-Loco-C, na szerokim forum znanego jako Vectron DC. Pozytywnie o lokomotywie wypowiadają się maszyniści biorący udział w przejazdach badawczych. Szczególne uznanie zyskała przestronna, cicha, dobrze wyposażona i klimatyzowana kabina, a także specjalnie zaprojektowany pulpit maszynisty zapewniający obsłudze wygodną pracę. Połączone zostały funkcje manetek siły pociągowej i prędkości lokomotywy, co zdaniem maszynistów ułatwi jej prowadzenie. Dopuszczony wariant lokomotywy – Vectron DC – ma moc maksymalną 5200 kW, przy sile rozruchu 300kN, a masa pojazdu to 80 ton. Osiąga prędkość maksymalną 160 km/h, choć może być przystosowany do prędkości 200 km/h.

Rodzina lokomotyw Vectron to właściwie pięć typów lokomotyw: prądu stałego, wielosystemowa, prądu przemiennego (wysokiej lub średniej mocy) i spalinowa. Choć jest to nowa konstrukcja, spełniająca wymogi TSI (Technical Specifications for Interoperability), to przy jej projektowaniu wykorzystano doświadczenia wynikające z budowy i eksploatacji lokomotyw Eurosprinter (ES64U4 i ES64F4) i Eurorunner (ER 20). Modułowa budowa lokomotywy umożliwia łatwą zmianę jej konfiguracji w celu dopasowania do różnych systemów zasilania. Przewidziano miejsce na zainstalowanie anten oraz modułów wszystkich systemów bezpieczeństwa ruchu kolejowego stosowanych w Europie. Zmiana konfiguracji lub wyposażenia lokomotywy w kolejne systemy zasilania czy bezpieczeństwa ruchu nie wymaga zmiany okablowania.

Źródło: Siemens Polska