Kraków – W lutym rusza drugi etap prac przy KST RUCZAJ

przez | 15 stycznia 2011

Na początku grudnia 2010 roku rozpoczęto prace związane z budową linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Kampusu UJ. Od 1 lutego rozpoczną się roboty na odcinku od skrzyżowania ulic Brożka – Kapelanka – Grota Roweckiego do skrzyżowania ulic Norymberskiej – Rostworowskiego. Ten etap prac rozpocznie się od rozbiórki elementów pozostających na działkach miejskich objętych inwestycją, oznacza to że będą usuwane między innymi ogrodzenia.

O konieczności usunięcia elementów zagospodarowania działek właściciele wiedzieli od 27 lutego 2009 roku, kiedy to wydana została decyzja ULD. Ponadto w 2010 roku informacje o konieczności usunięcia i zabezpieczenia mienia ZIKiT kierował bezpośrednio do byłych właścicieli działek. Wszelkie procedury dotyczące przejmowania działek zostały dopełnione. Dalsze oczekiwanie na usunięcie ogrodzeń i mienia z działek gminnych przez byłych właścicieli prowadziłoby do opóźnień w realizacji inwestycji.

Roboty będą prowadzone w oparciu o decyzję ZRID z 2010 r., posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku nie usunięcia mienia przez byłych właścicieli działek, wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z pozostawienia niezabezpieczonego mienia (zdemontowane zostaną ogrodzenia) na działkach stanowiących obecnie własność Gminy Miejskiej Kraków.

Źródło:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie