Parowóz Pm 2

przez | 17 listopada 2010

Znormalizowany parowóz pośpieszny serii 030 był budowany (298 sztuk) w latach 1930-1937. Wiele tych parowozów zostało przejętych po zakończeniu II wojny przez Polskie Koleje Państwowe. Ostojnice były belkowe, grubości 90 mm, z wykrojami; podparcie czteropunktowe. Walczak kotła złożono z dwóch dzwonów. Kocioł był zasilany za pomocą dwóch pomp systemu Nielebock-Knorra o wydajności 2×250[l/min]. Cylindry poziome miały obustronne zawory bezpieczeństwa i suwaki okrągłe o średnicy 300 mm, z wewnętrznym dolotem pary. Parowóz ten różnił się od parowozu serii Pm1 bardziej płaskimi i skupionymi kołpakami na walczaku, zaś od przodu mniejszą średnicą kotła.

„Parowozy kolei polskich”
Wydawnictwo: Komunikacji i Łączności
Warszawa 1978