Parowóz Px 48

przez | 26 listopada 2010

Parowóz Pw29 „Wilno” został zbudowany w 1929 r. (21 sztuk), na zamówienie Ministerstwa Komunikacji, przez zakłady Parowóz w Warszawie. Zarówno pod względem konstrukcji, jak i wyglądu, niewiele różnił się od typów produkowanych w Fabloku, przede wszystkim zaś od typu W-3-A. Dzięki jednak zastosowaniu przegrzewacza o powierzchni 12,8 [m2] oraz sklepienia w palenisku miał większą moc i siłę pociągową i był ekonomiczny w zużyciu węgla. Mógł prowadzić pociągi o masie 300 t z prędkością 25 km/h po torze poziomym i 10 km/h na wzniesieniu 0.5%. Aby umożliwić przechodzenie przez łuki o promieniu 35 m IV oś wiązana miała przesuwność 15 mm, a oś II zwężone o 3 mm obrzeża kół. Dzięki sprzężeniu sprężyn nożnych wahaczami wzdłużnymi parowóz miał spokojny bieg. Parowóz wyposażony był w stawidło Heusingera, suwaki okrągłe, cylindry z wyrównywaczami ciśnień, prasę smarną Friedmanna do smarowania cylindrów i suwaków, ręczny hamulec przerzutowy oraz powietrzny Westinghouse’a. Podobnie jak fablokowski typ W-5-A prowadził oddzielny tender, dzięki czemu zapas wody i węgla wystarczał przy pełnym obciążeniu na trasę długości około 65 km. Sygnalizowane początkowo wykolejenia tendra przy jeździe tyłem i samego parowozu na łukach wyjaśnione zostały później wadliwym ułożeniem toru. Obsługa miała łatwy dostęp do części mechanizmów parowozu. W roku 1943 dokumentację i rysunki techniczne parowozu tego typu odnalazł w Krakowie wśród materiałów niemieckich pracownik Fabloku inż. K. Sielecki i uratował je dla archiwum zakładów. Według nich, z nieznacznymi tylko zmianami, opracowano konstrukcję parowozu typu Px48 (w ulepszonej wersji Px49), który produkowano w latach 1949-1955 dla potrzeb PKP (100 sztuk), a z trzyosiowym tendrem na eksport do Rumunii (typ „Duna”- 10 sztuk w 1949 r.) i Jugosławii (typ „Sawa”- 12 sztuk w 1950 r.). W tablicy przeglądowej podano dane wskazujące drobne różnice w wymiarach kolejnych wersji tego użytecznego typu.

„Parowozy kolei polskich”
Wydawnictwo: Komunikacji i Łączności
Warszawa 1978