Sądecczyzna – Otwarto most na Popradzie. Pociąg pojechał

przez | 17 stycznia 2011

Do tego przejazdu wybrano Pociąg Papieski, zbudowany w Newagu w Nowym Sączu. Celem jego podróży była stacja w grodzie świętej Kingi zlokalizowana nieopodal ołtarza, z którego Jan Paweł II ogłosił świętość założycielki starosądeckiego klasztoru Klarysek.

Pierwszy od czerwca pociąg z Nowego do Starego Sącza ruszył z sądeckiego dworca w sobotę w południe. Oficjalnie oddano do użytku nowy most przez Poprad, który stanął w miejscu przeprawy zniszczonej przez powódź.

Pociąg nie przemknął „błyskawicą” między Sączami, lecz zatrzymał się na przyczółku nowego mostu na prawym brzegu rzeki. Tam minister Cezary Grabarczyk z notablami kolejowych spółek uroczyście przeciął wstęgę rozciągniętą w poprzek torów, a proboszcz parafii kolejowej w Nowym Sączu o. Józef Birecki SJ. poświęcił obiekt.

Gdy celebra została zakończona, kierownik Pociągu Papieskiego Jerzy Tomczyk dał znak do odjazdu i maszynista Kazimierz Borowy ruszył na szlak. Mógł wreszcie pojechać „błyskawicą”, bo most dopuszcza prędkości do 160 km na godzinę

– No to jedziem na Bałkany – zmodyfikowali na swe potrzeby cytat z popularnej niegdyś piosenki Jaremy Stępowskiego szefowie PKP Cargo, ciesząc się z przywrócenia drożności najważniejszego kolejowego korytarza z Polski przez Muszynę na południe Europy.

Na stacjach w Nowym Sączu i Muszynie już czekały na znak do odjazdu pociągi towarowe. Pierwszy rozkładowy pociąg pasażerski przemknął przez nowy most w niedzielę. Wiózł narciarzy z Warszawy do Krynicy.

Szlak przez Dolinę Popradu jest bardzo ważny dla PKP. Tylko tędy mogą jechać pociągi o masie nawet dwóch tysięcy ton. Przez inne kolejowe przejścia graniczne można z trudem przepchać składy 800-tonowe.

Most ponad Popradem jest pierwszą inwestycją na trasie kolei tarnowsko-leluchowskiej od… 1876 r. Kosztował około 15 mln zł, a stanął w trzy miesiące. Wedle ministra Grabarczyka ten most jest otwarciem modernizacji całego szlaku. Przypomniał, że prace studyjne nad skrótem torowym Podłęże-Piekiełko są kontynuowane, a dworzec w Nowym Sączu doczeka się remontu w 2012 roku.

Gazeta Krakowska
autor: Stanisław Śmierciak