Zmiana przepisów – kontrola biletów Komunikacji miejskiej w Krakowie

przez | 5 marca 2011

Wokół nowelizacji ustawy prawo przewozowe, powstało wiele niedomówień, co do uprawnień kontrolerów biletów. Należy wyraźnie podkreślić, że pasażerowie, którzy poddadzą się procedurze kontroli biletów, a tym bardziej ci podróżujący z ważnymi biletami nie muszą obawiać się spotkania z kontrolerami. Dla tych podróżnych zmiana przepisów będzie nieodczuwalna. Zmienione przepisy, mają na celu zwiększyć skuteczność kontroli wobec osób nie uczciwych, jadących bez biletu bądź odmawiających poddaniu się kontroli.

Wchodząca w życie 1 marca br. nowelizacja ustawy prawo przewozowe sprawi, że osoby, które nie respektują obowiązku kasowania biletów, a podczas kontroli nie wykonują poleceń kontrolerów, nie będą czuć się bezkarnie. Takie osoby mogą zostać ukarane nie tylko opłatą dodatkową, ale też Policja może ukarać gapowicza mandatem do 500 złotych, a sąd grzywną, w wysokości nawet 5 tys. złotych. Zatem istotną zmianą, jest fakt, że przed nowelizacją pasażerom, którzy nie chcieli poddać się procedurze kontroli nie groziły sankcje karne.

Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz związane z nią zmiany w ustawie Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.).
Według wcześniej i obecnie obowiązujących przepisów – podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest okazać dokumenty przewozu tj. ważny bilet uprawniający go do przejazdu lub/i dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

W przypadku braku ważnych dokumentów przewozu, o których mowa powyżej, pasażer ma do wyboru:
1) zapłacić gotówką kontrolerowi za potwierdzeniem wyliczoną kwotę obejmującą: cenę właściwego biletu oraz opłatę dodatkową (kara),
2) przyjąć wezwanie do zapłaty i uiścić wskazaną kwotę w sposób określony na wezwaniu.
Wybór drugiego rozwiązania wymaga od pasażera okazania kontrolerowi dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości.

Na podstawie nowych przepisów prawnych w przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości pasażer popełnia wykroczenie. W takiej sytuacji kontroler ma prawo ująć podróżnego do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, a podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera. Na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniach podróżny w ww. przypadkach podlega karze grzywny.

Źródło:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie